Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Chi tiết về vòng sáng - danh hiệu VIP trong game

 • Trang chủ
 • > Chi tiết về vòng sáng - danh hiệu VIP trong game

Giới thiệu bài viết

Hình ảnh

Một số cách để kiếm điểm danh vọngVị trí: Ba Lăng Huyện (203/198).

Chức năng:

Nhận - Nâng Cấp Danh Hiệu Vòng Sáng VIP

 • Kiếm từ các hoạt động, tính năng trong game.
 • Nhận từ BOSS sát thủ 90 (10 - 30 điểm )
 • Nhận từ BOSS hoàng kim môn phái (50 - 200 điểm )
 • Nhận từ Nhiệm vụ Vận Tiêu (20 - 30 điểm )
 • Nhận từ Nhiệm vụ Dã tẩu (10 - 20 điểm )
 • Nhận từ Hoàn thành nhiệm vụ Tin Sứ (10 - 30 điểm )
 • Nhận từ Kiếm Gia Mê Cung (50 - 100 điểm )
 • Nhận từ Viêm Đế Bảo Tàng (50 - 100 điểm )
 • Nhận từ Phong Lăng Độ (50 - 100 điểm )
 • Nhận từ Hoàn Thành Nhiệm Vượt Ải (100 - 300 điểm ) -> ( Qua ải / 15 điểm )
 • Nhận từ Tống Kim Thắng(20 - 50 điểm ) -> ( Đổi Tích Lũy 1000 = 10 điểm )
 • Nhận từ Rút Tiền Đồng ( 100 điểm )

 


 

 • Bảng thống kê các cột mốc : 

 

CẤP ĐỘ VÍP
DANH VỌNG YÊU CẦU

LỢI ÍCH

VÒNG SÁNG DANH HIỆU VIP

Cấp 1

Hổ trợ tân thủ

 • Sinh lực tăng 3500
 • Tốc độ di chuyễn 5%
 • Kháng tất cả 5%

 

Cấp 2

500 điểm danh vọng

 • Sinh lực tăng 4000
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 10%

Cấp 3

1.000 điểm danh vọng

 • Sinh lực tăng 4500
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 15%

Cấp 4

1.500 điểm danh vọng

 • Sinh lực tăng 5000
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 20%

Cấp 5

2.000 điểm danh vọng

 •  Sinh lực tăng 5500
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 30%

Cấp 6

2.500 điểm danh vọng
 • Sinh lực tăng 5500
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 40%

Cấp 7

3.000 điểm danh vọng
 • Sinh lực tăng 6000
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 50%

Cấp 8

5.000 điểm  danh vọng
 • Sinh lực tăng 7000
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 60%

Cấp 9

6.000 điểm  danh vọng
 • Sinh lực 10000
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 70%

Cấp 10

10.000 điểm  danh vọng
 • Sinh lực 14000
 • Tốc độ di chuyễn 10%
 • Kháng tất cả 100%

 

 


Lưu ý

 

Chúc quý đồng đạo chơi game vui vẻ !
           BQT Mãnh Long.

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Jx Mãnh Long Quá Giang - Jx Private 2018
Lưu ý: Mãnh Long Quá Giang - Jx 2018 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster