Tải Game VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

Link Trực Tiếp Siêu Tốc[ Pacth S2 =>> CỔ KIẾM HIỆP 31 03 ]
Link Cài VÕ LÂM để lất data[ Click Vào Đây DOWN VÕ LÂM ZING LẤY DATA]


HƯỚNG DẪN TẢI GAME BẰNG HÌNH ẢNH
BẠN ĐÃ CÓ DATA VÕ LÂM

Tải game Võ Lâm Truyền Kỳ

KIỂM TRA THƯ MỤC DATA FILE : updatejx14.pak PHẢI TRÊN 1G2
b1_setup

Lưu ý: Nếu không cài đặt được game, vui lòng làm theo hướng dẫn này

Bước 1 : Chỉnh màn hình 16h Bit Màu. b1_setup
Bước 2 . Vào thư mục Võ Lâm Xóa hết Để Lại DaTa. b1_setup
Bước 3 . Tải game Coppy vào thư mục chứa DATA b1_setup
Bước 4 . Kích chuột phải chọn b1_setup
Bước 5. Vào Game.exe và chiến. b1_setup
Bước 6. Báo lỗi chạy Autoupdate. b1_setup
Bước 7. Bấm đăng nhập và chiến. b1_setup