Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hỗ trợ tân thủ

Hỗ trợ tân thủ khi tham gia

Tên Gói Hỗ Trợ Phần Hỗ Trợ
Hỗ Trợ Cấp Độ
 • 60 cấp
Hỗ Trợ Tiền Vạn
 • 2000 lượng

Vật Phẩm

 • Thần Hành Phù
 • Thổ Địa Phù
 • Thương Lang Bảo Rương (sử dụng được bộ trang bị thương lang theo hệ phái)
 • 05 Tiên Thảo Lộ 
 • 01 Mã Bài Trúc Sương

 

Phần Thưởng Cấp Độ

Phần hỗ trợ tân thủ sẽ được trao tại Hổ Trợ Tân Thủ (203/198) Ba Lăng Huyện

Tên Phân Thưởng Phần Hỗ Trợ
Hỗ Trợ Cấp Độ 70
 • 1 Trang Bị Phi Phong ( Lăng Vân )
 • 2 Bảo Rương Tân Thủ
  • (sử dụng nhận được Bộ Nguyên Liệu Nâng Cấp Trang Bị Huyền Viên)
Hỗ Trợ  Cấp Độ 90
 • Kỹ năng Môn Phái 90
 • 4 Bảo Rương Tân Thủ
  • (sử dụng nhận được Bộ Nguyên Liệu Nâng Cấp Trang Bị Huyền Viên)
Hỗ Trợ  Cấp Độ 110
 • 4 Bảo Rương Tân Thủ
  • (sử dụng nhận được Bộ Nguyên Liệu Nâng Cấp Trang Bị Huyền Viên)
Hỗ Trợ  Cấp Độ 130
 • 1 Tữ mãng Thạch
 • Kỹ năng Môn Phái 120
Hỗ Trợ  Cấp Độ 150
 • 1 Đồ phổ Tữ mãng
 • Kỹ năng Môn Phái 150

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Jx Mãnh Long Quá Giang - Jx Private 2018
Lưu ý: Mãnh Long Quá Giang - Jx 2018 không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster